POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del Tractament Vall Industrial S/A & Argo Logic S/A

Finalitat Atendre les seves peticions.
Legitimació Consentiment.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets dels titulars de les dades D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic: grupovallemail@gmail.com grupovallemail@gmail.com

1. INFORMACIÓ GENERAL

El present text conté la política de privacitat (d'ara endavant, la “Política de Privacitat”) aplicada a les seves dades personals en el present lloc web https://grupovalle.es/ (d'ara endavant, la “Web”), en compliment de la normativa sobre protecció de la privacitat, i en concret, de conformitat amb el Reglament 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), així com altres normes anàlogues o complementàries.

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la Web són els que figuren a continuació:

Valle Industrial S/A
CIF: A-08502635
Carretera del Prat 45, 089040 Cornella
933 778 051
grupovallemail@gmail.com

Argo Logic S/A
CIF: A-58011.115
C/Murillo, 37 08940 Cornella
934 744 142
argologic@argologic.com

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La Web recoge datos personales del usuario, bien recogidos automáticamente durante el uso de la Web, o proporcionados voluntariamente por el propio usuario en los apartados informados de la Web. Todos los datos personales recogidos, los incorporamos a ficheros responsabilidad del Titular de la Web. Dichos datos serán tratados con las finalidades siguientes:

● Per a tenir en compte el seu curriculum vitae en els processos de selecció de personal.
● Per a efectuar l'enviament de comunicacions publicitàries (en el supòsit que l'autoritzi expressament en el moment oportú) relacionades amb els productes i serveis oferts en la Web.
● Per a poder contactar amb l'usuari.

La base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens facilita en posar-se en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les seves dades personals.

Abans que ens faciliti dades personals de tercers, ha d'haver recaptat prèviament el seu consentiment respecte al contingut de la present Política de Privacitat.

Si voluntàriament ens facilita dades de caràcter personal, consent tàcitament al fet que el Titular de la Web processi les seves dades com aquí es detalla. En el cas en el qual les dades personals facilitades per l'usuari s'utilitzin amb finalitats diferents a les enunciades, se sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari.

Per a rebre major informació sobre les seves dades personals i la finalitat del seu tractament, contactin amb el Titular de la Web.

Los datos obtenidos se conservarán durante el tiempo requerido para atender su petición.

4. SEGURETAT I COMPLIMENT

El Titular de la Web tractarà les dades dels usuaris de manera adequada i responsable, i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa que exigeix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades.

5. SERVEIS DE TERCERS

No cedirem les seves dades a tercers excepte obligació legal.

6. DRETS

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició del tractament, remetent una comunicació escrita a la qual haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, la petició que realitza, la seva adreça a l'efecte de notificacions, la data i la seva signatura, juntament amb els documents que acreditin la petició, si escau, a l'adreça Carretera del Prat 45, 089040, de Cornellà, o bé enviant un correu electrònic a grupovallemail@gmail.com.

AAixí mateix, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si no està satisfet amb l'atenció dels seus drets.