Divisió especialitzada en el subministrament de materials d'alta i mitjana tensió

Valle Energía

División especializada en el suministro de materiales de Media y Alta Tensión.

Distribuïdors de:

Cables trenats, cables de mitjana tensió, centres de transformació, cel·les, transformadors, tensors, pinces d'amarri, CGP, terminals biomètrics, guants, banquetes, perxes, fusibles, interruptors de cort, mesuradors d'aïllaments, connectors T., canonada canalització elèctrica, torres d'alta tensió

Categories:

  • Xarxes Aèries i Subterrànies
  • Centres de transformació
  • Quadres i mesures de baixa tensió
  • Seguretat Elèctrica
  • Eines i línies elèctriques
  • Preses de terra